ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

ML_OpenDialogue_240

Voor de fiscale aftrekbaarheid van donaties is het vereist dat de Stichting een ANBI-status heeft, een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling. De Stichting heeft die status vanaf 17 december 2014. Dat is terug te vinden op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Ons RISN nummer is: 853634142. Als je zoekt op Trefwoord: ‘Vrienden van Multiloog’ ‘Amsterdam’ dan kun je ons niet missen.

Wanneer u een gift doet of heeft gedaan aan stichting Vrienden van Multiloog kunt u wellicht een deel daarvan aftrekken.

Het bestuur van Stichting Vrienden van Multiloog bestaat uit:
Voorzitter: mevrouw F. de Boer,
Secretaris: mevrouw A.M.G. Meijroos –  van der Hilst
Penningmeester: mevrouw A. Turkmen-Ilksoy
De bestuurders onvangen geen beloning voor hun werkzamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Doelstelling van Stichting Vrienden van Multiloog:
De stichting ondersteunt de uitgangspunten van Multiloog-bijeenkomsten, dat zijn:
–  het uitwisselen van persoonlijke ervaringen op gelijkwaardige basis;
– de multiloogbijeenkomsten en -initiatieven moeten voor eenieder toegankelijk zijn.

Contactgegevens van Stichting Vrienden van Multiloog:
Fiscaal nummer: 853634142
Postadres: Buskenblaserstraat 32-1, 1055 AJ Amsterdamn
Bezoekadres: Nieuwpoortkade 2a, 1055 RV Amsterdam
Telefoonnummer: 06 110 67 017
Email: vriendenvanmultiloog@gmail.com

Verdere relevante informatie kunt u lezen in ondervermelde rapportages.

Jaarverslag_VvML_2016 (pdf)

Jaarrekening en meerjarenplan VvML 2016 (pdf)

Jaarverslag_VvML_2015 (pdf)

Jaarrekening en meerjarenplan VvML 2015 (pdf)

Meerjarenplan VvML (pdf)

Beleidsplan VvML 2015 (pdf)

Jaarverslag VvML 2014 (pdf)

Jaarrekening VvML 2014 (pdf)

Advertentie