Over ons

RSIN 853634142

bron: Belastingdienst

ZakelijkBijzondere regelingenGoede doelenAlgemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

1. Beleidsplan

bron: Belastingdienst

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

  • het werk dat de instelling doet
  • de manier waarop de instelling geld werft
  • het beheer van het vermogen van de instelling
  • de besteding van het vermogen van de instelling

Let op!

Als u voor uw instelling een ANBI-aanwijzing aanvraagt, moet u een actueel beleidsplan hebben. Als u dit beleidsplan niet aan ons toestuurt als wij dat vragen, wijzen wij uw aanvraag voor ANBI-aanwijzing af.

# # #

2. Beloning bestuurders

bron: Belastingdienst

Bestuurders of leden van de raad van toezicht mogen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen.

Ook mogen ze vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is.

Onkosten

Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Vacatiegeld

Vacatiegeld is een vergoeding die bestuursleden ontvangen voor de vervulling van hun functie. Denk hierbij aan het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

# # #

3.Financiële verantwoording publiceren

bron: Belastingdienst

Uw ANBI moet een financiële verantwoording publiceren op internet. Dit betekent dat u voor uw ANBI de volgende informatie moet publiceren:

  • de balans
  • de staat van baten en lasten
  • een toelichting

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite.

U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Let op!

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen hoeven geen balans te publiceren.

# # #

4. Uitzonderingen

bron: Belastingdienst

In een aantal situaties hoeft u bepaalde gegevens niet, of pas later te publiceren via internet. Lees hieronder of de uitzonderingen voor u gelden.

Latere ingangsdatum voor kerkgenootschappen

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de gegevens pas vanaf 1 januari 2016 via internet te publiceren. Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap, bijvoorbeeld een kloosterorde.

Namen van bestuurders van kerkgenootschappen niet publiceren

Is uw ANBI een kerkgenootschap? Dan hoeft u de namen van de bestuurders niet te publiceren op internet.

Geen balans van vermogensfondsen en kerkgenootschappen publiceren

U hoeft in de volgende situaties geen balans van uw ANBI te publiceren:

Uw ANBI is een vermogensfonds.
Dit betekent dat uw ANBI niet actief geld of goederen werft. Daarnaast besteedt uw ANBI  het vermogen of de opbrengsten van dat vermogen, bijna alleen maar aan de doelstelling.

Uw ANBI is een kerkgenootschap.
Dit geldt ook voor een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap.

Vermogensfondsen en kerkgenootschappen moeten de volgende informatie wel publiceren:

een staat van baten en lasten en een toelichting

een financieel overzicht van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek of thema

een overzicht van de voorgenomen bestedingen en een toelichting daarop

Let op!

Voor de kerkgenootschappen geldt dit vanaf 1 januari 2016.

Naam van bestuurder niet publiceren met ontheffing

Heeft uw ANBI een ontheffing van de Belastingsdienst? Dan hoeft u de naam van de bestuurder die in de ontheffing staat, niet te publiceren.

U kunt van ons een ontheffing krijgen, als publicatie van de namen van de bestuurders voor hen of voor hun familie een gevaar vormt voor hun veiligheid.

# # #

bron: Belastingdienst

Opgaaf internetadres ANBI

Downloaden

Opgaaf internetadres ANBI (pdf – 96kB)

Lees voor: Opgaaf internetadres ANBI (het pdf-bestand verschijnt in een nieuw venster)

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Met dit formulier kunt u het internetadres opgeven of wijzigen van de site waar de gegevens staan van uw algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hieronder vallen ook kerkelijke instellingen.

Wij gebruiken deze opgaaf om het internetadres van uw instelling te publiceren op belastingdienst.nl.

Let op!

Voordat u deze opgaaf doet, moet uw instelling eerst bij ons als ANBI zijn geregistreerd.

Invulinstructie

Vul het formulier in op uw computer. Hiervoor hebt u Adobe Reader versie 9.0 of hoger nodig. Daarna:

drukt u het formulier af

ondertekent u het formulier

stuurt u het formulier op naar:
Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI-team
Antwoordnummer 70500
5600 TS Eindhoven

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen.

Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen.

Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen?

Sla het formulier dan eerst op.

Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor ‘Doel opslaan’ (deze term kan per browser anders zijn).

# # #

Advertentie